Żłobek Montessori „RAJ MALUSZKA”
Ul. Dąbska 18 D
31-572 Kraków
605-423-047
535-464-599
biuro@raj-maluszka.eu

Raj Maluszka

Do naszego żłobka zapraszamy dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Zapisy dzieci odbywają się przez cały rok, w zależności od dostępności miejsc wolnych.


Pobierz Kartę zgłoszeniowo-informacyjną

Godziny pracy żłobka

od poniedziałku do piątku
6.30-18.00


Dotacje Gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2023

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji pomniejszamy wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest według wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i w/w postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. 


Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-27 lub 12 616 97 97, pokój 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl


Oferta specjalna


Urodziny w Raju Maluszka
Sobota dla rodzica
Mali artyści
Mali artyści

Pozostałe informacje

800 plus bez wniosków