Żłobek Montessori „RAJ MALUSZKA”
Ul. Dąbska 18 D
31-572 Kraków
605-423-047
 
biuro@raj-maluszka.eu

Oferta

Godziny pracy żłobka „Raj maluszka”

od poniedziałku do piątku
6.30-18.00


Pobierz Kartę zgłoszeniowo-informacyjną


Wpisowe - to opłata jednorazowa, bezzwrotna ważna przez cały okres uczęszczania Dziecka do żłobka, wpłacana na konto żłobka w ciągu 5 dni od podpisania umowy - wynosi 600 zł.

W ramach wpisowego zapewniamy:

  • materiały i pomoce dydaktyczne
  • materiały plastyczne
  • sztućce, miseczki, talerzyki, kubki
  • śliniaki, ręczniki jednorazowe


Czesne za pobyt w żłobku:

  • opcja całodzienna (6.30 do 18.00) – 2100 zł
  • opcja od 6.30 do 14.00 – 1600 zł

Dotacje i dofinansowania

1.Dotacja Gminy Miejskiej Kraków , która wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad 

  Dzieckiem. W okresie otrzymywania dotacji pomniejszamy wysokość czesnego 
  o  kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej na dane dziecko dotacji

2. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynikające z

   Ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (RKO)

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku dotyczy dzieci, które uczęszczają do żłobka i nieobjęte kapitałem opiekuńczym.

Dofinansowanie obniżenia opłaty przysługuje na:

-dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

-dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem

-wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania składa do ZUS rodzic. 

Dofinansowanie w wysokości 400 zł po potwierdzeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku rodzica przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywane przez ZUS na rachunek bankowy żłobka, a następnie zwracane na konto bankowe rodzica opłacającego pobyt w żłobku

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

RKO  przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 m-ca życia.. Świadczenie będzie wypłacane bezpośrednio rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek do ZUS musi złożyć rodzic. Wniosek można składać od 01.stycznia 2022

RKO przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko. Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.


Dodatkowo płatne

  1. Całodzienne wyżywienie – 19 zł/dzień
    dieta 23 zł/dzień

  2. Ubezpieczenie na rok 

Rodzice mogą przynieść własne posiłki w fabrycznie zamkniętych słoiczkach

Dni wolne od zajęć:

Święta kościelne, dni ustawowo wolne od pracy i 24 grudnia-Wigilia


Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego